Skola

På denna sida kan du ladda ner skolmaterial från Ekonomifakta. Här hittar du bland annat Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet samt information om vår populära (och kostnadsfria) föreläsningsturné Det har blivit bättre

 • Vår ekonomi
  Ladda ner Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet samt frågor att diskutera i klassrummet. Boken ger eleven alla de verktyg som behövs för att förstå samhällsekonomin och ger dessutom en unik insikt i Sveriges ekonomi. Författaren, Klas Eklund, är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och tillika en av Sveriges mest anlitade och erkända ekonomer. 
 • Klas förklarar
  Hur fungerar utbud och efterfrågan? Är arbetslöshet alltid ett problem? Hur mycket inflation är lagom? Vad är ekonomisk tillväxt och kan det vara bra för miljön? I åtta korta filmer förklarar Klas Eklund hur ekonomin hänger ihop.
 • Det har blivit bättre
  På 150 år har Sverige gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli en modern välfärdsstat. Hur har det gått till? Läs mer om vår föreläsningsturné och hur du bokar in ett besök på din skola.
 • Lärarhandledning till Elsimulatorn
  Låt eleverna laborera med Sveriges elproduktion med hjälp av Ekonomifaktas Elsimulator. Utmaningen i detta lektionsupplägg är att skapa en elproduktion helt byggd på förnybara energikällor utan att vi för den sakens skull riskerar elbrist under perioder av hög efterfrågan
 • Ekonomiprojektet
  Vem räknas som arbetslös? Vilka länder handlar Sverige med? Vad är reporäntan? Hur mycket pengar går till den offentliga sektorn? Ekonomiprojektet är ett undervisningsmaterial med uppgifter och diskussionsfrågor om hur samhällsekonomin fungerar. Läs mer om Ekonomiprojektet och hur du kan använda ekonomifakta.se i undervisningen.
 • Undervisningskompendium om EU
  Vad bestämmer EU och vilka beslut fattas i Sverige? Hur kan handel skapa fred? Vem tjänar på handel? Genom övningsuppgifter, quiz och diskussionsfrågor ger vi en överblick över hur medlemskapet i EU påverkar den svenska ekonomin.
 • Film och spel
  På en minut och 36 sekunder visar vi hur det samhällsekonomiska kretsloppet fungerar: hur en idé kan bli till ett företag som skapar arbetstillfällen och möjliggör konsumtion och sparande. På denna sida hittar du också ett Jeopardy-spel i ekonomi som kan spelas i klassrummet.
 • Presentationer
  Här kan du ladda ner färdiga PowerPoint-presentationer om Sveriges energiförsörjning, elpriset och konjunkturen. De går att använda direkt i undervisningen eller som inspiration.