TRIPS

TRIPS står för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. TRIPS är ett av de tre huvudavtalen i WTO. Avtalet handlar om så kallad handelsrelaterad immaterialrätt. Det omfattar bland annat skydd för upphovsrätt, patent och varumärken och för flertalet av dessa rättigheter fastställs högre skyddsnormer än i de immaterialrättsliga konventionerna. De två andra huvudavtalen i WTO är varuhandelsavtalet, tidigare GATT, och tjänstehandelsavtalet, GATS.