Överkapacitet

När företagen har för stora anläggningar och för många anställda i förhållande till efterfrågan råder överskottskapacitet.