P/E-tal

P/E-talet (price/earnings) används för att mäta hur dyra ett företags aktier är. Aktiens pris dividerat med företagets vinst.