Kapitalflöde

Rörelse av penningsummor mellan länder, ofta initierat av banker eller fonder.