NAFTA

North American Free Trade Agreement. Ett frihandelsområde, omfattande USA, Kanada och Mexiko, som trädde i kraft 1994.