Stagflation

Ett konjunkturläge i ekonomin som kännetecknas av låg tillväxt, hög arbetslöshet och hög inflation.