Stagflation

Ett konjunkturläge i ekonomin som kännetecknas av låg tillväxt, stor arbetslöshet och hög inflation.