Arbetsmarknadsavgift

Arbetsmarknadsavgiften är en del av den lagstadgade arbetsgivaravgiften. Finansierar arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.