Relativ kostnad

Produktionskostnaden i ett land, jämfört med kostnaden för att producera samma vara i ett annat land.