Seismisk aktivitet

Jordens skakningar orsakade av rörelse i jordskorpan, vilket kan leda till jordbävningar.