Eurostat

Eurostat är EU:s statistikmyndighet och deras uppgift är att tillhandahålla EU med statistik på europeisk nivå.