Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Anställda i kommunen

Antal årsarbetande, År 2022

Kommunens skatteintäkter

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 058

kr per invånare, 2021