Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, År 2024

Anställda i kommunen

Antal anställda, År 2022

Kommunens skatteintäkter

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

Procent, 2021