Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

34 466

Antal, 2016

Medelålder

41,2

År, 2016

Befolkningsökning

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Medianinkomst

270 969

Kronor, 2016

Skattesats

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

26,6

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

11,8

Per 1 000 inv, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

5,4

Procent, 2016

Andel bidragsförsörjda

13,4

Procent, 42887

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2017

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Kommunens skatteintäkter

43 186

kr per invånare, 2016

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 848

kr per invånare, 2016

Kommunens kostnader

50 232

kr per invånare, 2016