Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Kommunens skatteintäkter

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 219

kr per invånare, 2020