Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Kommunens skatteintäkter

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 057

kr per invånare, 2017