Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, År 2022

Anställda i kommunen

Antal årsarbetande, År 2022

Kommunens skatteintäkter

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 058

kr per invånare, 2021