Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Kommunens skatteintäkter

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 841

kr per invånare, 2019