Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Kommunens skatteintäkter

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 233

kr per invånare, 2018