Budgetunderskott

Uppstår när statens utgifter är större än inkomsterna. Motsatsen är budgetöverskott.