Handelsnetto

Handelsnettot visar summan av varuexportvärdet minus varuimportvärdet.