Kryogen separation

Separation av ämnen baserat på deras kondensation vid extremt låga temperaturer.