Fri rörelse av tjänster

En tjänst definieras som en transaktion för pengar som inte omfattas av reglerna kring fri rörelse för varor eller kapital. EU-medborgare som erbjuder sina tjänster i ett EU land har rätt att temporärt kunna utöva sin verksamhet i hela EU under samma regler som i det EU-land där tjänsteverksamheten är etablerad.