Företag per bransch

Två tredjedelar av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi.

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, cirka 66 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en femtedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Mer än två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Antal företag och anställda

Efter bransch, år 2022

AntalAnställda
Jordbruk, skogsbruk, fiske240 07746 391
Fiske och vattenbruk1 4741 014
Jordbruk, skogsbruk238 60345 377
Industri174 820929 866
Byggverksamhet117 870360 082
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 3867 769
Tillverkning52 549541 397
Utvinning av mineral7226 829
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 29313 789
Tjänster803 3102 375 776
Annan serviceverksamhet54 24237 943
Fastighetsverksamhet75 72344 703
Finans- och försäkringsverksamhet24 83671 301
Hotell- och restaurangverksamhet35 500234 676
Informations- och kommunikationsverksamhet71 500230 901
Kultur, nöje, fritid63 37347 223
Parti- och detaljhandel125 463592 297
Transport och magasinering32 930202 387
Utbildning29 67771 133
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster45 430298 006
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik200 000309 268
Vård och omsorg, sociala tjänster39 014214 473
Huvudgrupp saknas4 017812
Totalsumma1 217 4233 334 233
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Antal den 30:e november 2022.