Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi.

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 65 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Mer än två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Antal företag och anställda

Efter bransch, år 2021

AntalAnställda
Jordbruk, skogsbruk, fiske241 78146 397
Fiske och vattenbruk1 5091 027
Jordbruk, skogsbruk240 27245 370
Industri170 058903 312
Byggverksamhet113 836347 264
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 2847 157
Tillverkning51 949529 156
Utvinning av mineral7106 872
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 27912 863
Tjänster778 8842 222 239
Annan serviceverksamhet53 85234 037
Fastighetsverksamhet72 38243 203
Finans- och försäkringsverksamhet23 35468 062
Hotell- och restaurangverksamhet34 730200 377
Informations- och kommunikationsverksamhet68 485215 699
Kultur, nöje, fritid61 94440 142
Parti- och detaljhandel124 951576 772
Transport och magasinering32 017192 370
Utbildning29 20269 810
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster43 918269 574
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik195 806295 112
Vård och omsorg, sociala tjänster38 243217 081
Huvudgrupp saknas3 773711
Totalsumma1 194 4963 172 659
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Antal den 30:e november 2021.