Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi.

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en femtedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Antal företag och anställda

Efter bransch, år 2020

AntalAnställda
Jordbruk, skogsbruk, fiske242 93844 265
Fiske och vattenbruk1 5231 036
Jordbruk, skogsbruk241 41543 229
Industri163 763876 714
Byggverksamhet108 597337 022
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 3236 594
Tillverkning50 884514 654
Utvinning av mineral7115 876
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 24812 568
Tjänster756 4532 103 713
Annan serviceverksamhet53 00432 883
Fastighetsverksamhet69 00941 053
Finans- och försäkringsverksamhet22 05164 144
Hotell- och restaurangverksamhet33 910176 261
Informations- och kommunikationsverksamhet65 579203 379
Kultur, nöje, fritid60 92433 087
Parti- och detaljhandel121 880561 549
Transport och magasinering30 645186 278
Utbildning28 55665 922
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster42 141253 160
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik190 829280 615
Vård och omsorg, sociala tjänster37 925205 382
Huvudgrupp saknas3 448624
Totalsumma1 166 6023 025 316
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Antal den 30:e november 2020.