Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstruktur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi.

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en femtedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Företag per bransch, 2019

AntalAndel
Jordbruk, skogsbruk, fiske:243 184,0021,15
Fiske och vattenbruk1 558,000,14
Jordbruk, skogsbruk241 626,0021,01
Industri:160 791,0013,98
Byggverksamhet105 682,009,19
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 356,000,20
Tillverkning50 815,004,42
Utvinning av mineral719,000,06
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 219,000,11
Tjänster:740 752,0064,41
Annan serviceverksamhet52 099,004,53
Fastighetsverksamhet66 339,005,77
Finans- och försäkringsverksamhet21 005,001,83
Hotell- och restaurangverksamhet33 265,002,89
Informations- och kommunikationsverksamhet63 612,005,53
Kultur, nöje, fritid60 260,005,24
Parti- och detaljhandel120 709,0010,50
Transport och magasinering30 212,002,63
Utbildning27 851,002,42
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster40 725,003,54
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik186 999,0016,26
Vård och omsorg, sociala tjänster37 676,003,28
Huvudgrupp saknas5 287,000,46
Totalsumma1 150 014,00100,00
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Not: Antal företag per 2019-11-30
Not: Enligt klassificeringssystemet SNI2007
Not: På grund av avrundning visar vissa branscher andelen 0 procent trots att det finns företag i branschen.