Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstrukur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi. 

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Företag per bransch, 2018

AntalAndel
Jordbruk, skogsbruk, fiske:244 644,0021,50
Fiske och vattenbruk1 598,000,10
Jordbruk, skogsbruk243 046,0021,40
Industri:159 168,0014,00
Byggverksamhet103 995,009,20
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 495,000,20
Tillverkning50 765,004,50
Utvinning av mineral716,000,10
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 197,000,10
Tjänster:725 966,0063,90
Annan serviceverksamhet51 095,004,50
Fastighetsverksamhet63 695,005,60
Finans- och försäkringsverksamhet20 242,001,80
Hotell- och restaurangverksamhet32 675,002,90
Informations- och kommunikationsverksamhet61 554,005,40
Kultur, nöje, fritid58 858,005,20
Parti- och detaljhandel121 504,0010,70
Transport och magasinering29 603,002,60
Utbildning27 097,002,40
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster39 589,003,50
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik182 619,0016,10
Vård och omsorg, sociala tjänster37 435,003,30
Huvudgrupp saknas6 354,000,60
Totalsumma1 136 132,00100,00
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Not: Antal företag per 2018-11-30
Not: Enligt klassificeringssystemet SNI2007
Not: På grund av avrundning visar vissa branscher andelen 0 procent trots att det finns företag i branschen.