Pension, avgiftsbestämd

Pension vars avgift är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp. Synonym: Premiebestämd pension.