Sparkvot

Den andel av den disponibla inkomsten som hushållen väljer att spara istället för att konsumera.