EU

Europeiska unionen. Upprättades den 1 november 1993 i och med att Maastrichtfördraget trädde i kraft.