Fri rörelse av kapital

Alla restriktioner för kapitalrörelser mellan EU-länder och mellan EU-länder och tredjeländer är förbjudna, med undantag för särskilda omständigheter. Fri kapitalrörelse är väsentlig för fungerandet av den inre marknaden och de andra tre friheterna. Den spelar också en viktig roll för euron som internationell valuta.