Marginalinkomst

Inkomsten från en extra timmes arbete eller, mer allmänt, den intäkt som genereras då man ökar produktionen med en enhet.