Fastighetsskatt

En skatt som årligen betalas till staten på basis av en fastighets värde. Skatten tas ut på småhus, hyreshus, lokaler och industrifastigheter. Under 2007 förändrades fastighetsskatten i Sverige till en kommunal fastighetsavgift.