Soliditet

Ett finansiellt begrepp som anger hur mycket eget kapital som ett företag har att finansiera sin verksamhet med. Det brukar anges i procentform som eget kapital relativt totalt kapital.