Varsel

Förvarning. I avtalssammanhang betyder det att parterna varslar om stridsåtgärder en viss tid innan de ska börja gälla. Begreppet används också när arbetsgivare aviserar om uppsägningar i samband med arbetsbrist.