Multinationell

Att verka i flera länder samtidigt. Används ofta om företag som är registrerade i olika länder, samtidigt som huvudkontoret ligger i ett av länderna.