Överhettning

När en ekonomi är överhettad har efterfrågan vuxit snabbare än produktionskapaciteten under en längre period. Effekten kan bli att inflationen ökar.