Prisstabilitet

Detsamma som fast penningvärde. Riksbankens uppdrag är att värna om prisstabilitet. Enligt Riksbankens definition innebär prisstabilitet att inflationen, mätt med konsumentprisindex, begränsas till 2 procent ±1 procentenhet.