pH-värde

Mått på en lösningens surhetsgrad, viktigt för kemiska reaktioner och miljö.