Avsättning

En post i balansräkning som innebär att man binder belopp till framtida, förväntade utgifter.