EU-27

EU:s medlemsländer fram till 2013. 2013 tillkom Kroatien.