Kommunism

En ideologi, närbesläktad med socialismen. Ett samhällstillstånd utan privat ägande där staten har upplösts. Se socialism.