Euro

Valuta som används av 19 av EU:s 28 medlemsstater. Den 1 januari 1999 introducerades euron som valuta men inte förrän 1 januari 2002 ersatte euron den nationella valutan i euroområdet. Euroområdet bestod ursprungligen av 11 medlemsstater: Belgien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, och Finland. Därefter har ytterligare åtta länder infört euron: Grekland år 2001, Slovenien år 2007, Cypern och Malta år 2008, Slovakien år 2009, Estland år 2010, .