Förvärvsfrekvens

Den andel av befolkningen i arbetsför ålder som är förvärvsarbetande.