Svavel

Svavel är ett grundämne som bildar svaveldioxid (SO2) när det brinner. Detta omvandlas via svaveltrioxid (SO3) till svavelsyra som bidrar till försurningen av vår miljö.