Vården i privat regi

För vårdsektorn som helhet drivs ungefär en femtedel av verksamheten av andra utförare än de ansvariga regionerna. Drygt en åttondel av verksamheten köper regionerna in från privata företag.

Vårdsektorn är uppdelad på två områden; primärvården och specialistvården. Primärvården inkluderar bland annat vårdcentraler medan specialistvården inkluderar somatisk vård och psykiatrisk vård. 

Under år 2022 köpte regionerna 13 procent av vårdverksamheten från privata företag. Samtidigt köpte regionerna 9,1 procent av verksamheten från andra aktörer. 

Köp av verksamhet innebär att den ansvariga regionen köper tjänster från en annan aktör, det innebär alltså att regionen finansierar verksamheten men att en annan aktör utför tjänsten. Annan aktör kan till exempel vara ett privat företag. Det kan också vara en offentlig aktör, till exempel staten, ett kommunalförbund eller en annan region. Regioner får köpa verksamhet från kommuner eller andra regioner, men hur detta får ske regleras i speciallagstiftning. Diagrammet nedan illustrerar dessa aktörer tydligare.