Finansiellt sparande

Den del av disponibel inkomst brutto som inte konsumeras eller används som bruttoinvestering, det vill säga totala inkomster minus totala utgifter.