Koldioxidintensitet

De totala koldioxidemissionerna som andel av produktionsvärde.