Marginalprodukt

Term som åsyftar den ytterligare produktion som fås genom den senast insatta resursen.