Nyemission

När ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in nytt kapital i bolaget. Det betyder också att varje akties värde sjunker.