Bransch

Gren, verksamhetsområde eller del av verksamhetsområde inom vilket någon aktör är verksam.