Råvara

Ej bearbetad vara för industriell förädling, t.ex. träd och stål osv.