Fri marknad, oligopol och monopol

Vad finns det för olika typer av marknader? Inom nationalekonomisk teori kan man urskilja tre typer av marknader som i olika grad är utsatta för konkurrens. Den fria marknaden består av en stor mängd företag som konkurrerar om att sälja varor eller tjänster. Monopol innebär att det endast finns en aktör som erbjuder en viss typ av vara eller tjänst. Oligopol är ett mellanting med några få aktörer. På denna sida kommer vi att gå igenom de olika typerna av marknader.

 

Fri marknad

En marknad som präglas av fri konkurrens kännetecknas ofta av låga inträdesbarriärer och pressade priser. För att förstå fri konkurrens kan man föreställa sig ett torg med försäljare där alla säljer samma vara. Eftersom det inte finns någon skillnad i kvalitet mellan varorna och inte heller några andra faktorer som urskiljer försäljarna från varandra, kommer konsumenten att välja att köpa av den försäljare som erbjuder lägst pris. I teorin kommer därför priset på en marknad med fri konkurrens vara nära marginalkostnaden.

Oligopol

Oligopol innebär att det finns några få aktörer på marknaden. Konkurrensverket tar upp banker, flygbolag och livsmedelsgrossister som svenska exempel på oligopol. Få aktörer på marknaden ökar risken för otillåtna samarbeten som exempelvis karteller men det kan även få motsatt effekt och driva på konkurrensen genom ökad rivalitet mellan bolagen.

Monopol

Ett monopol är en aktör som är ensam på marknaden med att sälja en specifik vara eller tjänst. Monopolistiska marknaden präglas ofta av höga inträdesbarriärer. Det är alltså svårt för företag att etablera sig. Detta kan till exempel bero på att det enligt lag inte får finnas mer än en aktör. Ett svenskt exempel är Systembolaget som är den enda aktören i Sverige som enligt lag får sälja alkohol. Det är även svårt för företag att etablera sig om det krävs ett högt startkapital för att ta sig in på markanden. När detta kombineras av en låg marginalkostnad kallas det för ett naturligt monopol. Tidigare exempel på naturliga monopol är elnätet och järnvägen. Kostnaden för att bygga ett elnät eller en järnväg är väldigt hög, att sedan använda sig av det kostar inte lika mycket. Detta stärker ställningarna för aktörer som redan tagit sig in på markanden och skapar en barriär för andra aktörer. Idag är varken elnätet eller järnvägen ett monopol i Sverige. Eftersom ett monopol inte behöver konkurrera med andra företag kan de ta mer betalt för sina varor och tjänster. De har inte heller samma krav på att förnya eller förbättra och driver därför inte på utvecklingen i samma takt som företag under fri konkurrens. Monopol är inte olagligt men ofta regleras priserna så att monopolet inte ska kunna utnyttja sin position. Ibland kan ett företagmonopol genom att göra en innovation och sedan ta patent på den innovationen. Detta innebär att företaget under en begränsad tid är ensamma på marknaden om att sälja sin vara och kan på så vis få avkastning på den investering som gjorts på att ta fram innovationen.

 

Fri marknad Oligopol Monopol
  • - Stort utbud
  • - Låga inträdesbarriärer
  • - Prissättning nära marginalkostnaden
  • - Få aktörer på marknaden
  • - Höga inträdesbarriärer
  • - Risk för kartellbildning
 
  • - Endast en aktör på marknaden
  • - Höga inträdesbarriärer
  • Monopolitisk prissättning