Export

Utförsel av varor och tjänster till utlandet.