VOC

Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska ämnen, är ett samlingsnamn för organiska ämnen som avges i gasform, till exempel alkener, alkyner, aldehyder, ketoner, aromater och alkoholer. VOC har direkta negativa hälsoeffekter på djur och natur. Normalt brukar man i samband med angivandet av utsläppen av dessa ämnen utesluta metan och presentera NMVOC, Non-methane volatile organic compounds, eftersom dess bidrag till lokal och regional ozonbildning är begränsad.