EDGAR

EDGAR är förkortningen för Emmissions Database for Global Athmospheric Research som är en databas som innehåller information om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar på global nivå. Den drivs av det europeiska forsknigscentret Joint Research Centre (JRC).