EU:s inre marknad

EU:s inre marknad etablerades år 1993 och bygger på fyra friheter – fri rörelse av varor, tjänster, människor och kapital inom EU:s gränser.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

EU är en enhetlig marknad med gemensamma regler, tullar och avgifter. Den inre marknaden skapar förutsättningar för företag i medlemsländerna att nå en större marknad med cirka 450 miljoner konsumenter. Det gynnar även konsumenterna som får tillgång till produkter och tjänster från 27 länder. Den inre marknaden gör det även enkelt för EU-medborgare att bo och arbeta i hela EU.

Under år 2022 handlade 25 av 27 EU-länder främst med andra EU länder. Den genomsnittliga andelen av varuhandeln inom EU var knappt 60 procent. Högst andel hade Luxemburg med 87 procent, medan Irland hade lägst med 38 procent. Motsvarande andel för Sverige är cirka 59 procent.

EU arbetar med att ständigt främja och förbättra den inre marknaden. Högt upp på agendan är att vidareutveckla ”den digitala inre marknaden” och göra den mer klimatvänlig samt motståndskraftig, särskilt mot bakgrund av coronapandemin och invasionen av Ukraina.