Fri rörelse av varor

Fri rörelse av varor innebär att alla varor som har sitt ursprung i ett EU land och varor från tredjeländer som är i fri cirkulation i EU ska vara fria från handelshinder i så stor utsträckning som möjligt. Utöver borttagandet av handelshinder så tar EU även fram standardiserade produktkrav som miljö- och säkerhetsmärkningar för att göra varuhandeln inom EU mer enhetlig.