Importrestriktion

En begränsning av möjligheten att importera varor och tjänster till ett land. Importrestriktioner kan utgöras av tullar, kvoter eller lagar och regler.