Embargo

Term inom internationell handel. När ett land vägrar att handla med att annat. Kan omfatta allt i från enskilda produkter till hela länders produktion. Annat ord för handelsblockad.